Návštěva v Klubu důchodců

Starosta a radní navštívili seniory, aby si s nimi popovídali o tom, jak se jim ve městě žije, co by zlepšili, a zrekapitulovali poslední čtyři roky

Starosta Robert Stržínek s radním Radimem Přikrylem přijali pozvání seniorů na schůzku jejich klubu. Starosta prezentoval výsledky naší práce na radnici za poslední čtyři roky, a pak se společně věnovali odpovědím na otázky hostitelů.

Přijetí bylo přátelské, protože vedení města má k seniorům velmi dobrý vztah a za poslední období pro zlepšení jejich života město udělalo mnoho. Například provedení revitalizace penzionu na ulici Tolstého, zcela nový domov důchodců na Žerotínově ulici, který vznikl ve spolupráci s krajem, senioři ale kvitují i zdánlivě běžné věci, jako kilometry nových komfortních chodníků, uvítali i MHD zdarma apod.

Naši senioři velmi pozitivně vnímají zlepšení vzhledu města, zvlášť pak zeleně, včetně květin na náměstí, zámeckého nádvoří a osázených kruhových objezdů. Zajímavý postřeh - "kruháče" znají senioři mnohdy lépe, než řidiči, protože pěkně z výšky, z autobusu, si je mohou lépe prohlédnout.

 

16. 9. 2018