Program

1.

Chytré finance a hospodaření s veřejnými prostředky města

 • Přehledné a transparentní hospodaření města a organizací vlastněných, spoluvlastněných a finančně podporovaných městem

 • Transparentní vlastnická struktura společností čerpajících finance z veřejných rozpočtů města

 • Zřízení veřejně přístupného registru smluv uzavřených městem

 • Transparentní účet města

 • Dořešení problematiky zásobování teplem ( CZT ) ve prospěch konečných uživatelů

 • Dořešení problematiky „sídliště Stínadla“, náprava pro město nevýhodných smluvních vztahů

 • Snížení poplatku za odpad

2.

Chytrá doprava

 • Dokončení Palačovské spojky a urychlení přípravy výstavby obchvatu města

 • Aktivní přístup města k majetkovým otázkám souvisejícím s obchvatem města

 • Zlepšení průjezdnosti města – vybudování odbočovacích pruhů u kruhových objezdů

 • Zlepšení podmínek pro parkování v centru města

 • Komplexní řešení MHD, přijetí koncepce autobusového nádraží a terminálu u vlakového nádraží

 • Podpora vzniku čerpací stanice na zemní plyn - CNG

3.

Sociální služby a zdravotnictví

 • Zachování kvalitní a dostupné zdravotní péče a sociálních služeb

 • Podpora sociálního bydlení pro všechny věkové kategorie

 • Dobudování seniorparku a centra sociálních služeb

4.

Životní prostředí, úklid, čistota města, odpadové hospodářství

 • Důsledná údržba komunikací a zeleně

 • Chytré hospodaření s odpady – SMART CITY

5.

Kultura, školství, sport, volný čas

 • Podpora volnočasových aktivit mládeže a mládežnického sportu

 • Dobudování venkovního plaveckého bazénu

 • Zlepšení využití areálu letního kina

 • Spravedlivé rozdělování finančních prostředků do sportu a volnočasových aktivit

 • Podpora školství všech stupňů, zohlednění spádových oblastí

6.

Bezpečnost, kriminalita

 • Bezpečnost ve městě a místních částech, posílení prevence kriminality

 • Zvážení rozšíření, zkvalitnění a optimalizace kamerového systému městské policie

7.

Strategický rozvoj města

 • Chytré využití průmyslové zóny s důrazem na nová pracovní místa a životní prostředí

 • Podpora a rozvoj místních částí: Bynina, Hrachovec, Juřinka, Lhota, Podlesí, Brňov – spravedlivé přerozdělování veřejných prostředků pro jejich rozvoj

Akce

Kontakt

MO Valašské Meziříčí mo.valasske.mezirici@anobudelip.cz